Ruimte-styling is het inrichten van een ruimte met een bepaald effect of doel.
Globaal kun je twee richtingen onderscheiden:

Decoratieve ruimte-styling heeft alles met sfeer te maken. Sfeer is belangrijk voor mensen. De juiste sfeer draagt bij aan het slagen van een evenement.

Functione ruimte-styling heeft meer te maken met creatieve oplossingen. Het kan gaan om aanpassing of modernisering;
inrichting van een ruimte voor een tijdelijk evenement of presentatie; of de aandacht vestigen op de ruimte zelf in geval van verhuur/verkoop.

 

Visualiseren van sfeer, een ruimte laten spreken: dat zijn mijn sterke punten.

Geef mij de ruimte en ik maak er wat van!